Finans och rapporter

Ekonomisk styrka ger stabilitet och nya affärsmöjligheter. Vi ska fortsätta att generera tillväxt genom att utveckla styrkan som finns i koncernen samtidigt som vi ständigt utvärderar nya idéer.

Andersson Companykoncernen, finansiell sammanfattning 2011-2015

Omsättning, genomsnitt/år 403,3 mkr
Vinst före skatt, genomsnitt/år 51,1 mkr (12,7 %)
Eget kapital 2015 417,8 mkr
Egna kapital, genomsnittlig ökning/år 32 mkr
Eget kapital, justerat, 2015 1 169,5 mkr
Soliditet, 2015 36 %
Soliditet, justerad, 2015 58 %
Belåningsgrad/marknadsvärde 2015 31 %