Våra byggobjekt

Andersson Company Byggnads AB bedriver bygg- och entreprenadverksamhet företrädesvis inom Storstockholmsområdet och i Mälardalen.

Vi har under åren byggt upp ett solitt nätverk av underentreprenörer och leverantörer. Vi bygger såväl egenutvecklade, samutvecklade som samägda projekt.

Nedan kan du läsa mer om våra aktuella byggobjekt.