Kvarnen, Uppsala

Andersson Company utvecklar och moderniserar Kvarnengallerian i Uppsala, tillsammans med ALM Equity.

Fastigheten Kvarngärdet 35:4 ligger vid Vaksala torg i centrala Uppsala och omges av Vaksalagatan, Sankt Persgatan, Salagatan och Väderkvarnsgatan. I fastigheten finns en nyrenoverad centrumgalleria som utvecklats till en mötesplats. Ambitionen är att utveckla gallerian genom ett samlat utbud av dagligvaruhandel av god kvalité för boende och arbetande i närområdet.

Ursprungsfastigheten är byggd 1920. Övriga sex fastigheter uppfördes 1984 och består av bostadsbyggnader med idag 150 lägenheter på cirka 11 000 kvm, ovanpå en gemensam galleria i bottenvåningen. Byggrätt finns för påbyggnad av cirka 4 500 kvm bostäder. Total uthyrbar yta uppgår till cirka 25 000 kvm.

I anslutning till Kvarngärdet 35:4 ligger Kvarngärdet 35:3, det så kallade Kvarnenhörnet, en karaktäristisk byggnad från slutet av 1800-talet som främst innehåller bostäder, men även kontor och butiker. Den totala uthyrbara arean är 1810 kvm. Därutöver tillkommer en outnyttjad byggrätt på cirka 700 kvm BTA.

Andersson Company äger 50 procent av fastigheten.

För mer information, kontakta Johan Thorwid, johan.thorwid(a)anderssoncompany.se, 0706-822242.

Läs mer på vår sida om Byggobjekt, på www.nyakvarnen.com och www.kvarnengallerian.se och på Alm Equitys hemsida