Stadshusparken, Vällingby

På uppdrag av ALM Equity AB uppförs 45 st stadsradhus på totalentreprenad i det nya området Vällingby Parkstad. 

Centrum, kommunikation och naturnära stadsradhus planeras byggas kring Vattenfalls gamla kvarter i Råcksta. Utvecklingen av marken sker etappvis där de första husen planeras att byggas under hösten 2014 med inflytt 2015. Radhusen som inspireras av Amsterdam med inslag av brittisk femtiotalsstil, kommer uppföras i två eller tre våningsplan med privat trädgård.

Mitt i Stockholm har skrivit en artikel om det nya bostadsområdet.

Kontakt

Projektansvarig: Thomas Carlsson
Thomas.carlsson@anderssoncompany.se
070 431 07 92

För intresseanmälan, se Stadshusparken.se

Ansvarig arkitekt är Brunnberg & Forshed.
Illustrationer: ALM Equity AB